Odlomak

Prodavnice predstavljaju poslovne jedinice za promet robe na malo. Svoju djelatnost obavljaju u posebno uređenim prostorijama (objektima, lokalima). Pored prostora u kome se vrši prodaja robe, prodavnice treba da raspolažu prostorom za smještaj robe (tzv. priručni magacini), a veće prodavnice i odgovarajućom kancelarijskom prostorijom. Pošto se preko prodavnica ostvaruje kontakt trgovinskih preduzeća sa krajnjim potrošačima, veliki značaj za njihovo poslovanje ima spoljni izgled (firma, izlog i sl.) i unutrašnje uređenje (oprema i raspored robe). Opremu u prodavnicama čine tezge, rafovi, gondola, rashladne vitrine itd. Oprema služi za smještaj robe koja treba da bude raspoređena i složena na način koji privlači pažnju kupcima.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Maturski Radovi

Više u Skripte

Više u Trgovina

Komentari

Click to access the login or register cheese