Odlomak

Statistika kao I svaka nauka ima svoj nastanak koji je usko povezan sa razvojem ljudskog društva kroz sve epohe. Od nastanka pa do danasnjeg dana, ljudsko društvo okruženo je raznim pojavama koje su više ili manje uticale na njegov razvoj. Čovek, kao jedinka ljudskog drustva, stalno teži da u svom razvoju posmatra, bilježi I tumači pojave, s ciljem sticanja znanja o nastanku, uzrocima I posledicama promjena tih pojava.

Reč statistika prvi put je objavljen u prvoj polovini XVIII vijeka u radovima Gottfried Achemval-a profesora univerziteta u Getingenu. On je uveo u praksu naziv statistika I smatrao je da taj naziv dolazi od italijanske reci stato sto znaci država. Statistika se prvobitno odnosila na skup numeričkih podataka o stanju posmatrane pojave.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari