Odlomak

TEHNOLOGIJA I PROCES IZRADE PREDMETA VRATILO
Proces izrade nekog predmetaod metala konkretno Vratila se sastoji iz delova procesa koji se nazivaju operacijama. Podoperacijomse podrazumijeva zaokruženi dijoeo procesa na predmetu koji se obavlja na jednom radnom mjestu, od strane jednog ili više izvršilaca i pomoću sredstava rada postavljenih na radnom mestu.Pod sredstvima rada podrazumevaju se sva sredstva postavljena na radnom mjestu koja služe za izvođenje određene operacije:

Dokumentacija za proizvodnju

Osnova za realizaciju procesa izrade predmeta su dve vrste dokumentacije:
−konstrukciona dokumentacija za predmet,čija je uloga da u potpunosti definiše(opiše) sam predmet i
−tehnološka dokumentacija za predmet,čija je uloga da u potpunosti definiše način izrade predmeta
. Neki novi proizvod je razvijen (osvojen) tek kada je izrađena konstrukciona i tehnološka dokumentacija za ceo proizvod i pojedinačne predmete koji ulaze u proizvod.

Konstrukciona dokumentacija se izrađuje u organizacionom delu preduzeća koji se najčešće zove konstrukciona priprema ili konstrukcioni biro. Konstrukciona dokumentacija mora da bude takva da zadovolji zahteve koji su postavljeni za predmet.Za procese obrade kaokonstrukciona dokumentacija za predmet koristi se tzv.radionički srtež.
Radionički crtež mora u potpunosti da definiše predmet:

−oblik predmeta, preko jedne ili više projekcija i eventualnih preseka, pogleda i detalja,
−mere za sve površine na predmetu (uključujući i tačnost mera),
−zahteve u pogledu kvaliteta obrađenih površina,
−materijal koji se koristi za predmet,
−posebne zahteve (u pogledu termičke obrade, površinske zaštite itd.

Tehnološka dokumentacija izrade nekog predmeta obuhvata obično dve vrste dokumenata:
−tehnološki postupak za predmet, kojim se definišu sve potrebne operacije zaizradu predmeta i
−tehnološke karte(ili operacioni listovi), kojim se definiše način izvođenja pojedinih operacija iz tehnološkog postupka

Tehnološka karta se dostavlja izvršiocu na radnom mestu za izvođenje te operacije

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 32 stranica
  • MATERIJALI I TEHNOLOGIJE OBRADE Docent Dr Tomislav Vujinović
  • Školska godina: Docent Dr Tomislav Vujinović
  • Seminarski radovi, Skripte, Mašinstvo
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  APEIRON - Fakultet informacionih tehnologija   Apeiron Banj Luka

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese