Odlomak

LINGVISTIČKA KONCEPCIJA (DEFINICIJA)
(Catford) –
Prevođenje je zamjenjivanje tekstualnog materijala u jednom jeziku (izvornom)
jednakovrijednim tekstualnim materijalom u nekom drugom jeziku (jeziku-cilju). Značenjska
jednakovrijednost (ekvivalencija) uspostavlja se između lingvističkih izražajnih sredstava dva
jezika, pa se ovakav pristup prevođenju može okarakterizirati kao LINGVISTIČKI PRISTUP
(Ivir, p. 34). Uspostavljanje odnosa jednakovrijednosti među izražajnim sredstvima dvaju jezika
leži u temelju svih lingvističkih pristupa prevođenju, bez obzira na detalje njihovih međusobnih
razlika. Svi oni za polazište uzimaju tekst i svu pažnju obraćaju na izražajna sredstva koja se
mogu smatrati ekvivalentima u IZVORNOM JEZIKU – CILJU.
Prema lingvističkoj koncepciji, prevođenje je proces u kojem se jezične jedinice jezika originala
zamjenjuju odgovarajućim jezičkim jedinicama jezika prevoda. Analiza prijevoda se vrši na svim
jezičkim nivoima – fonološkom, grafološko-ortografskom, leksičkom, morfološkom i
sintaksičkom. Nadovezuje se na materijal koji pruža kontrastivno proučavanje jezika.
S obzirom da među prirodnim jezicima nikada ne može biti potpune podudarnosti na svim
jezičkim nivoima, lingvistička orijentirana suvremena teorija prevođenja je, na osnovu
prevodilačke prakse, ustanovila sistem zakonitih
PREINAČAVANJA
kojim se, prilikom
prevođenja u okviru principa funkcionalne ekvivalentnosti a na osnovu hijerarhiziranja
elemenata originalnog teksta, vrše različita preinačavanja gramatičke (morfološke, leksičke i
sintaksičke) strukture. Takva preinačavanja su poznata pod imenom
PREVODILAČKE
TRANSFORMACIJE.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese