Odlomak

Izučavanja određene fizičke veličine i načine na koje se ona meri spada u osnovne predmete naučnog istraživanja. Nauka o merenju zauzima posebno mesto u sistemu savremenih nauka.Sam metod merenja predstavlja način na koji se određuje vrednost fizičke veličine, uz pomoć odgovarajućih tehničkih sredstava i sa eksperimentalnim operacijama.Fizička veličina je svojstvo materije koje se može kvantitativno odrediti i kvalitativno opisati. Prirodne i tehničke nauke imaju potrebu da rezultate opažanja predstave u kvalitativnoj formi.Ti podaci merenja su neophodni za kasnije prilagođavanje sistema. U tehničkoj primeni, prvenstveno u mašinstvu, rezultati merenja su neohodni za dimenzionisanje mašine, kako bi se prilagodila odgovarajućim uticajima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 60 stranica
  • Osnove tehnike merenja Prof. Đorđe Čantrak
  • Školska godina: Prof. Đorđe Čantrak
  • Seminarski radovi, Skripte, Fizika, Mašinstvo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Mašinski fakultet  

Više u Fizika

Više u Mašinstvo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari