Odlomak

Reč temperament često se može čuti, kako u svakodnevnoj neformalnoj komunikaciji između članova porodice, prijatelja i partnera ili u formalnijem kontekstu, između kolega, pri naučnim diskusijama ili na poslovnim sastancima, kad god osetimo potrebu da odredimo nekoga na neki način, da mu pripišemo određene osobine ili obrasce ponašanja, što je valjda univerzalna ljudska potreba i deo učenja kao evolutivno nezaobilaznog procesa.

Temperament je način na koji odgovaramo na svet koji nas okružuje, on je rezultat i mesto susreta našeg Ja i spoljnog sveta – zapravo – fenomenologija našeg reagovanja.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari