Odlomak

Tumorom se nazivaju izrasline na čovečjem telu koje prelaze normalne granice građe čovečjih organa. Osnovna karakteristika tumora je da rastu i da se razvijaju na organima i tkivima samostalno.Tumori mogu biti maligni (zloćudni) i benigni (dobroćudni). Razlika između njih je u agresivnosti rasta, te u tome što maligni daju metastaze i šire se u okolinu, infiltrirajući se u okolno tkivo, dok benigni tumori ne daju metastaze na druge organe i ne infiltriraju se u okolno zdravo tkivo, već ga potiskuju odnosno rastu ekspanzivno.

Tumori su različite građe koja zavisi od tkiva iz kog potiče.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 10 stranica
  • Patologija Prof.dr Sanja Milenković
  • Školska godina: Prof.dr Sanja Milenković
  • Seminarski radovi, Skripte, Medicina
  • Srbija,  Beograd,  Visoka zdravstveno – sanitarna škola strukovnih studija “ VISAN “ u Zemunu  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari