Odlomak

Za shvatanje značaja državne revizije značajna je činjenica da je još u Sretenjskom ustavu,  iz  1835. godine,  bila predviđena neka vrsta revizije  trošenja državnog novca.  Međutim ,  prvi put posle Drugog svetskog rata ,  i od postanka Srbije kao samostalne države, izvršena je delimična revizija završnog računa tek za 2008. godinu.

Karakteristika savremenog poslovnog okruženja predstavlja recesija i visoki stepen  nesigurnosti u poslovanju. U takvom miljeu postavlja se potreba za adekvatnom kontrolom preduzeća kao i celokupnog javnog sektora koji su izloženi velikom broju rizika.

Da bi u takvom okruženju preduzeća , kako privatnih tako i državnih, osigurala rast i razvoj, opstanak na tržištu te sigurnu budućnost neophodno je uspostavljanje kvalitetnog procesa upravljanja rizicima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 56 stranica
  • Forenzička revizija prof. dr Slobodan Vidaković
  • Školska godina: prof. dr Slobodan Vidaković
  • Seminarski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Srem. Kamenica,  UNIVERZITET EDUCONS - Fakultet poslovne ekonomije  

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese