Odlomak

Rečenice po sastavu delimo na proste i složene. Složenu rečenicu čine dve ili više prostih rečenica. Prosta rečenica je rečenica koja sadrži jedan glagol u ličnom glagolskom obliku.

Predikatska rečenica je rečenica obrazovana pomoću glagola u ličnom glagolskom obliku u službi predikata. Predikatskom rečenicom označava se neka radnja, zbivanje, proces, stanje i sl. Predikatske rečenice se dele na nezavisne i zavisne predikatske rečenice.

Nezavisne rečenice su one rečenice koje mogu da stoje samostalno, odnosno da same iskazuju neku poruku. Nezavisne rečenice mogu biti: obaveštajne, upitne, zapovedne, uzvične, željne.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Skripte

Komentari