Odlomak

ZAVOJNI MATERIJAL
Zavojni materijal je oficinalan oblik leka, napravljenprema pravilima iz farmakopeje, a u prometu se nalaziu obliku gotovih, fabrički pripremljenih pakovanja.Služi za upijanje sekreta, mehaničku zaštitu rane,zatvaranje rane, imobilizaciju ili nanošenje drugihoblika lekova na površinu kože i sluznica.
U zavojni materijal spadaju:
vata, gaza, zavoj, flasteri i
hirurški konci.
Zavojni materijal se pravi odpamučnih( Gossypium )iceluloznihodn.viskoznih cel-vlakana( Cellulosiligniregenerata ), koja mogu biti prečišćena( depurata ) i/ili sterilna( sterilis ).
VATA (LANA)
Vata je bela i meka masa,koja se dobija od pamuka ili celuloznih vlakana,izbeljivanjem i prečišćavanjem od biljnih masti.Zbog svoje velike hidrofilnosti služi prvenstveno za uklanjanje suvišne tečnosti i sekreta upijanjem.Ne stavlja se direktno na ranu jer vlakna vate nisu organizovana pa mogu da prodru duboko u ranu i ometaju njeno zarašćivanje,veće se stavljaju preko gaze.
Tipovi vate:
-Lana cellulosi ligni regenerata-vata od sjajnih viskoznih cel-vlakana,
-Lana cellulosi ligni regenerata sterilis-sterilna vata od viskoznih cel-vlakana,
-Lana gossypii depuratum-prečišćena pamučna vata,
-lana gossypii depuratum sterilis-sterilna prečišćena pamučna vata,
-Lana gossypii depurata pro oculis-prečišćena pamučna vata za oči,
-Lana gossypii depuratua mixtra-vata od mešavine pamučnih i viskoznih cel-vlakana,
-Lana gossypii depurata mixtra sterilis-sterilna mešana vata.
PAPIRNA VATA
Pravi se od celuloznih vlakana.Takođe je veoma hidrofilna i služi za upijanje sekreta ili nanošenje lekova,naročito u stomakologiji.
Postoje :
Cellulosum ligni depuratum-celulozna vata
Cellulosum ligni depuratum sterile-sterilna celulozna vata.

Rating: 5.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Farmacija

Više u Skripte

Komentari