Odlomak

Zlatko Glamočak
Govor mesa i krvi

Figurativno slikarstvo i skulptura u XX vijeku stalno su postojali, s tim da su bivali potiskivani na umjetničke margine usled velikog pritiska avangardi i drugih radikalnih shvatanja, mnogobrojnih vrsta apstrakcije, postobjektne prakse itd.

Osnovno svojstvo figurativnih stilova jeste njihova eksplicitna literarnost. Upravo se može reći kako je poetička naracija temeljna struktura smisla svake predmetne umjetnosti. U tom tematskom sloju formira se i svojevrsna “poruka” koju autor svojim djelom odašilje prema posmatraču i ona može biti najrazličitijih vrsta. Repertoar je izuzetno veliki: od opštih humanističkih sadržaja preko ličnih, autobiografskih izraza do eksplicitno političkih iskaza. Primetno je, takođe, da “čistih” formi zapravo i nema — redovno je riječ o preplitanju tema poteklih iz više izvora. Jednu takvu, sadržajno složenu plastičku umjetnost možemo vidjeti i na izložbi Zlatka Glamočaka u Galeriji ULUS-a.

Glamočak je u Jugoslaviji nedovoljno poznat autor (uzrok tome je prije svega njegov neprekidni boravak u Parizu od 1984. godine), stoga treba učiniti sledeće napomene: roden je u Baru 1957; Fakultet primenjenih umetnosti završio je u Beogradu. Pored brojnih samostalnih i grupnih izložbi treba posebno navesti njegovo učešće na problemskim izložbama “Figuracija na kraju milenijuma”. “Aspekti moderne skulpture” i “Telo u svim stanjima” na kojima se našao u najreprezentativnijem društvu aktuelnih umjetnika, poput Žan-Mišela Baskia, Robera Kombasa, Kita Heringa, Roberta Mapeltorpa, Helmuta Njutona. Arnult’a Rajnera. Đine Pejn itd.

Ono što je privuklo pažnju na Glamočakovu skulpturu jeste specifični plastički izraz koji se nalazi u istom poetičkom krugu (da navedemo samo jugoslovenske umjetnike) sa Dadom Đurićem, Ljubom Popovićem, Urošem Toškovićem, Vladom Veličkovićem. Zajednička estetička osobina im je “fenomenologija tragičnosti” kako je ovu pojavu u umjetnosti definisao Lav Šestov imajući u vidu filozofske ideje Ničea i literarne likove Dostojevskog.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari