Odlomak

Značaj i uloga menadžmenta u bankarstvu, strategijski menadžment u bankarstvu, rukovođenje i koordinacija bankarskim sektorom i tržišta

Tokom današnjeg predavanja bavićemo se hronologijom i genezom bankarskih usluga. Prvi počeci, nastanak ekspanziju, koja traje i danas.Obratićemo pažnju na konkurente, koji se bave istim i sličnim poslovima kao i banke, podijeliti će mo ih u dvije oblasti;
Depozitne institucije
–      komercijalne banke,
–     štedne institucije,
–    kreditna udruženja,
Nedepozitne financijske institucije
-kompanije za životno osiguranje,
–    kompanije za osigurane imovine,
–     privatni penzioni fondovi,
–    državni i lokalni penzioni fondovi,
–    fondovi tržišta novca,investicione kompanije,
–    finansijske kompanije,
–    hipotekarne kompanije,
–     emitenti hartija od vrijednosti,
–    investicioni fondovi zatvorenog tipa koji posluju sa nekretninama,
–     brokerske i dilerske kuće koje posluju sa hartijama od vrijednosti,
–     institucije koje pružaju i druge finansijske usluge itd.
Finansijski sistem  sačinjavaju finansijske institucije,te predstavljaju konkurenciju jedni drugim, javlja se nedostatak tržišta i manjak komintenata,dolazi da gašenja pojedinih bankarskih kompanija. Jedan pokazatelj je stanje od prije jednog vijeka, gdje bilo duplo više bankaka na tržištu kapitala.
Pitanje; Koji je problem savremenog bankarskog sistema u  pogledu tržišta kapitala?
Ošekujem; logičan odgovor, koji prozlazi iz konstsatacija praćenja svakodnevnih dešavanja finansijskom svijetu potpomognut «Novim svjetskim poretkom”.
Dalje u  toku rada težište je u bankarstvu, gledano kao kompleksnu nauku integrisanu sa privredom savremenog doba.Izučavanje ovog područja ekonomskih nauka obuhvata:
1.    Funkciju, ulogu i organizaciju bankarskog sistema u  jednoj zemlji
2.    Depozitno, kreditno i ukupno bankarsko poslovanje
3.    Odraz monetarne i devizne valutne  politike, u pogledu djelovanja na ekonomske i finasijske odnose u privredi i u odnosima sa inostranstvom
4.    Opšta ekonomska i monetakno-finansijska kretanja u privredi i društvu
M ožemo reći da nauka o bankarstvu se svodi na izučavanje odgovarajućih bankarskih funkcija i operacija, kao i posebnih društveni funkcija bankarskog sistema.Želim da se uvidi razlika između nauke o bankarstvu i nauke o monetarnim finansijama, čiji je predmet izučavanja, monetarn kreditni sistem i politika.
«Bankarstvo» kao pojam predstavlja izučavanje bankarskog sistema i bankarske prakse, kao i pitanje kreditnog sistema i kreditne prakse.
Banku možemo definisati kao «ustanovu ili preduzeće kojoj je uzimanje kredita u obliku novca glavno zanimanje» tumačenje Švicarca F. Somary, dok u punom smislu definicija je sledeća, doduše jedna  od sebi sličnih;Banke su preduzeća koja iz poverenih i slobodnih postojećih novčanih sredstava, ili iz kreiranih novih, daju zajmove,koje posreduju u platnom prometu i koje svojim klijentima čine druge usluge» Ćurković.
Da bi mogli da uđemo u srž ovog predmeta kao discipline u startu se mora razganičiti sa paušalnim shvatanjima  i konstatacijama o fenomenu «lakog i jednostavnog» i doći do logičkog suda potpomognutog činjenicama zasnovanim na naučnoj i stručnoj osnovi.
Pitane;Da li više volite biti bankar ili se baviti bankarstvom?
Odgovor:Krajnje utemeljeno mišljenje na empirijskoj osnovi iz oblasti bankarskog menadžmenta, što nam govori da treba studijski izučavati materiju, pristupati analitički i temeljiti stav na naučnoj doktrini, jer bankar nema pravo na popravni, tada je u bankrotu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese