Odlomak

Uvod
Vreme u kome zivimo mozemo nazvati periodom istorijskih promena.Osnovna obelezja kraja drugog milenijuma su:dramaticne promene I globalizacija koju je donela industrijska revolucija.Svet postaje sve vise urbanizovan.
Civilizacija je tokom razvoja menjala osnovne vrednosti na kojima je pocivala zavisno od drustvenog uredjenja.Danas zivimo u vremenu u kome dominiraju vrednosti zapadne civilizacije:slobodno trziste sa medjunarodnom konkurencijom,privatna svojina I profit kao vrednosti motivacije I poslovnog preduzetnistva.
Revolucija kvaliteta koja je zapocela u prvoj polovini,a koja se dramaticno siri u drugoj polovini XX veka,predstavlja civilizacijski odgovor koje je donelo industrijsko drustvo.Danas je kvalitet dominantan kriterijum kupca prilikom izbora isporucioca,a novi concept kvaliteta se smatra superiornim metodom za reform menadzmenta.Za razliku od tradicionalnog pristupa novi koncept kvaliteta obezbedjuje povecanje prodaje uz istovremeno smanjenje troskova poslovanja. Revolucionarna promena koju donosi nova filozofija kvaliteta je prelazak sa odnosa konfrontacije na odnos participacije u svim vidovima covekovog delovanja.
Kvalitet pocinje utvrdjivanjem projekta od strane najviseg rukovodstva kompanije.Zatim ce taj projekat razraditi inzinjeri,srednje I nize rukovodstvo u obliku planova,specifikacija I uputstva za proizvodnju I ispitivanja.
Moderan concept kvaliteta je primenjen u japanu posle drugog svetskog rata.oko 25 godina nakon sto se cinilo da je uveden na zapadu.Zapad,gde je rodjen novi concept kvaliteta nije mogao dag a primeni,jer nisu postojali uslovi za to.Smatra se da je kljuc Japanskog poslovnog uspeha.Japanski poslovni bum dugo je sokirao Zapad I trebalo je dosta vremena da se pronikne u tajne njegovog uspeha u cijoj je osnovi bila nova filozofija kvaliteta.Kvalitet danas oznacava globalni fenomen,koji je u svom punom znacenju nakon Japana I Amerike osvojio I Evropu,a u poslednjoj deceniji pokusava da osvoji I nasu zemlju.

 
ISTORIJAT I ZNACAJ KVALITETA

Odredene aktivnosti merenja i kontrolisanja primecene su još na detaljima egipatskog zidnog slikarstva 1450 g. pne. Dobro koncipiran metod gradnje, proceduralna konzistentnost i precizni merni instrumenti ucinili su da komadi kamena za piramide budu klesani zapanjujucom preciznošcu.
 

 Menadžment kvalitetom u primitivnim društvenim zajednicama

Još nije sa velikom sigurnošcu utvrdeno kada se pojavio koncept kvaliteta ali sasvim sigurno je da se kvalitet pojavio pre mnogo godina. U primitivnim društvenim zajednicama sakupljaci hrane su se neretko suocavali sa dilemom da li su plodovi na koje su nailazili bili za jelo ili ne. Isto tako su prvi lovci morali odabrati drvo najboljih karakteristika za svoje
lukove i strele kako bi na što efikasniji nacin ulovili divljac.       Osnovna celija ljudskog društva bila je porodica. Izolovane porodice su morale da izgrade apsolutnu nezavisnost u zadovoljavanju potreba, kao što su ishrana, odevanje i stanovanje. Postojala je podela rada me du clanovima porodice. Proizvodi su bili namenjeni istoj osobi tako da ih je ista
osoba projektovala, proizvodila i koristila. Koordinacija aktivnosti je bila izvrsna, ista osoba je primala inpute, transformisala ih i kao rezultat na kraju procesa smo imali proizvode. S druge strane ogranicavajuci faktor za postizanje kvaliteta bila je primitivna tehnologija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Menadžment

Više u Skripte

Komentari