Odlomak

Moć multinacionalnih kompanija nesumnjivo je velika i ona prevazilazi nacionalne granice. Multinacionalne kompanije danas predstavljaju osnovne nosioce privredne aktivnosti i osnovni su akter privrednih tokova. Utiču na zaposlenost miliona ljudi, kao i na stepen ekonomske aktivnosti u pojedinim zemljama, imaju privilegovan status u Svetskoj banci i Međunarodnom monetarnom fondu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 186 stranica
  • Ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Naučni radovi, Skripte, Ekonomija
  • Srbija,  Zaječar,  UNIVERZITET MEGATREND - Fakultet za menadžment u Zajčaru  

Više u Ekonomija

Više u Naučni radovi

Više u Skripte

Komentari