Odlomak

 

1. Sveci blago dijele
U pesmi “Sveci blago dijele” opisuje se “Inđija, zemlja prokleta” kao arhetip bezakoničkog društva; u ovoj i drugim pesmama prikazano bezakonje koje dovodi do prirodnih katastrofa, posle Božjih opomena i poziva na pokajanje. Šta se dešava? “Ne poštuje mlađi starijega… Roditelji porod pogazili i brat brata na mejdan zaziva… Pa brat seku ne pazi pod seku no miluje pod vijernu ljubu. A kum kumu ne pazi pod kumu no miluje pod vijernu ljubu… Đe brat brata na sudove ćera”. I zato ništa na rađa, zemlju pohodi srdobolja (dizenterija), velike vrućine, s neba stižu munje koje kažnjavaju bezakonike, itd.

2. Ženidba Dušanova

U pesmama o događajima pre Kosovskog boja ne peva se uvek sa simpatijama o vladarima i velmožama.
Car Dušan je najopevanija ličnost iz dinastije Nemanjića, ali u pesmama nema ni reči o njegovim osvajačkim pohodima i njegovoj vrlo složenoj ličnosti, već je opevan kao negativna ličnost.

– Pesmu ,,Ženidba Dušanova” Vuk je zabeležio od Tešana Podrugovića 1815. godine.
– Motiv ženidbe je vrlo čest u epskoj poeziji i on se koristi obično u sadržajima koje karakterišu izvesne motivisana prepreke čime se stvara nužan zaplet.
– U tom pogledu pesma Ženidba Dušanova rađena je tehnikom tipičnom za našu epsku poeziju.
– Mladoženja sa svatovima odlazi po devojku, ali mu je tamo ne daju dok ne ispuni izvesne uslove. u ovoj pesmi ti uslovi su prikazani u sadržajima karakterističnim za viteške srednjevekovne turnire.
– Pesma će prikazati Dušana kao veoma nestalna i povodljiva, kako postaje lako plen dvorskih spletaka. Nije ga teško nagovoriti da donese pogrešne odluke. Ovo je središnja pesma Dušanovog kruga i predstavlja izrazit primer viteške epike.
– Pesma započinje inicijalnim stihovima:
Kad se ženi srpski car Stjepane,
nadaleko zaprosi đevojku,
u Leđanu, gradu latinskome,
u latinskog kralja Mijaila,
po imenu Roksandu đevojku;
– Funkcija ovih stihova jeste da nas upoznaju sa radnjom i jednim od glavnih likova pesme, carom Dušanom. Ovi stihovi su trebali da privuku pažnju slušalaca, da podignu ushićenje i zaintersuju za događanja.
– Leđan je nepoznat grad. Jedni nagađaju da je to LJeš, a po drugima je grad u Poljskoj.
– Mijailo (Mihailo) je stajaće ime za stranca kralja.
– Roksanda je stajaće ime za žene visoka roda. Neki misle da je ovo ime ušlo u naše narodne pesme iz srednjovekovnih pripovedaka o Aleksandru Velikom, čija se žena zvala Roksanda. Iz istorije je poznato da se Dušan oženio Jelenom, sestrom bugarskog cara Jovana Aleksandra.

– Car Dušan šalje svoga Todora vezira kod cara da ugovori svadbu.
– Pojavljuje se sterotip vremena, tj. formula vremena. Oni piju vino za nedelju dana.
– Latinski car će postaviti uslov za ženidbu. Car ne sme da vodi svoja dva sestrića. Ovde imamo prisutnu direktnu karakterizaciju. Inače Vukašin i Petrašin Vojinović nisu poznati istoriji.
– Naravno, car Dušan će ispasti lakomislen. On skuplja svatove i kreće, ali ugledaće ga dva Vojinovića. Oni će ispasti mudri. Znaju da su Latini stare varalice i da će prevariti Dušana. Stoga majka ih savetuje:
„Đeco moja, dva Vojinovića,
vi imate brata u planini —
kod ovaca Miloš-čobanina;
najmlađi je, a najbolji junak,
a za njega care i ne znade.

– Balačko je ličnost nepoznata istoriji (po jednom mišljenju, pod tim imenom se krije poturica Balaban, turski junak iz XV veka).
– Viteško se pre svega ogleda u sledećem:
1. Milošev megdan s Latinom
2. Preskakanje plamenih mačeva
3. Streljanje jabuke
4. Prepoznavanje Roksande devojke – lukavstvo.
5. Sukob sa vojvodom Balačkom koji prepoznaje Miloša:
,,Na Balačku jesu do tri glave:
iz jedne mu modar plamen bije,
a iz druge ladan vetar duva,
Kad dva vetra iz glave izađu
Balačka je lako pogubiti.”

Rating: 2.8/5. From 5 votes.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari