Odlomak

Pod imenom softver (eng. software) podrazumijeva se onaj dio računarskih sistema koji nije hardver (eng. hardware). Softver obuhvata sve podatke i sve programe za obradu podataka. U užem smislu se riječ softver koristi samo za programe. Softver se dijeli na sistemski i aplikacioni. Sistemski softver (operativni sistem) predstavlja skup programa koji služe za upravljanje hardverom i za komunikaciju čovjeka s računarom. Aplikativni softver, pak čine programi koji imaju malo više specijaliziranu namjenu, kao što je obrada teksta, slike, zvuka, dizajn i upravljanje bazama podataka, izrada web stranica itd

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 294 stranica
  • Aplikativni softver Prof. dr Halid Žigić
  • Školska godina: Prof. dr Halid Žigić
  • Skripte, Informacione tehnologije
  • Bosna i Hercegovina,  Brčko,  Evropski univerzitet Brčko Distrikt  

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari