Odlomak

7.1 Struktura i aromatičnost na benzen
7.2 Policikličnii heterociklični aromatični soedinenija
7.3 Nomenklatura na derivatite na benzen
7.4 Elektrofilna aromatična supstitucija
7.5 Strukturni efekti kaj elektrofilna aromatična supstitucija
7.6 Oksidacija i redukcija na aromatični soedinenija.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • Hemija -
  • Školska godina: -
  • Skripte, Hemija
  • Makedonija,  Skoplje,  UNIVERZITET SV. KIRILI METODIJ - Medicinski fakultet  

Više u Hemija

Više u Skripte

Komentari