Odlomak

 

U poslednje dve decenije međunarodni finansijski sistem doživeo je značajne strukturne promene. Snažan porast međunarodnih finansijskih tokova u celom svetu, prvenstveno potpomognut liberalizacijom i privatizacijom finansijskih tržišta je potpuno promenio okruženje i zakonitosti tržišta. U uslovima globalizacije i razvoja računarske tehnologije nestaju granice između nacionalnog i svetskog, što kompanijama i finansijskim institucijama otvara dosad nezamislive mogućnosti poslovanja. Najvažnije promene i trendovi koji se mogu prepoznati su disintermedijacija (smanjivanje uloge finansijskih posrednika), razvoj sekuritizacije, promene u regulaciji poslovanja finansijskih institucija, finansijske inovacije i novi proizvodi.
Promene u finansijskim sistemima uočavaju se na finansijskim instrumentima, u tehnologijama i tehnikama finansiranja, u pojavi novih finansijskih institucija i u velikim promenama u regulaciji finansijskih institucija. U svetu je sve više internacionalnih banaka. Među finansijskim institucijama, prednosti globalne orijentacije najviše su prepoznale i koriste ih banke koje danas posluju širom sveta. Pod pojmom internacionalna banka najčešće se podrazumeva banka koja uz pomoć kompanija ćerki posluju i u drugim zemljama. Na međunarodnom tržištu one ostvaruju velike prihode zbog nepostojanja ili blaže kontrole (npr. neizdavanje obveznih rezervi, povoljniji porezni tretmana i sl.) u odnosu na matičnu državu. Usled izlaska na svetsko tržište internacionalne banke povećavaju likvidnost i cenu sopstvenih akcija.
Takođe, savremeno bankarstvo karakterišu i savremeni bankarski poslovi kao što su lizing, faktoring, forfeting koji konkurišu klasičnim bankarskim proizvodima.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari