Odlomak

Bezbednost i zdravlje na radu bageriste na rotornom baveru u RB Kolubara

1. UVOD

U Rudarskom Basenu „Kolubara“, površinskoj eksploataciji lignita(Slika 1),zbog prisustva velikog broja opasnosti i štetnih dejstava na zdravlje zaposlenih posebno u neposrednoj proizvodnji, u kojoj je rukovaoc rotornog bagera u samom centru sistema rada, primenjene su sveobuhvatne mere zaštite na radu. Mašine i urećaji su izgrađeni sa adekvatnim merama zaštite čije se stanje redovno kontroliše i održava u ispravnom stanju. Radnicima su obezbeđena lična zaštitna sredstva i zaštitna oprema i pooštrena je kontrola korišćenja istih baš zbog pojave povređivanja zbog njihovog nekorišćenja. Takođe se vrši redovna provera znanja iz oblasti Bezbednosti i zdravlja na radu(u daljem tekstu BIZ) i Zaštiti od požara(u daljem tekstuZOP).Za radno mesto rukovaoc rotornog bagera radni staž se računa sa uvećanim trajanjem, obavezni su periodični lekarski pregledi i obezbeđen je odlazak radnika u banje, na planine i more na rekreaciju ili rehabilitaciju za preventivnu zaštitu zdravlja ili na lečenje u zavisnosti od njihovog zdravstvenog stanja. Mada se i pored svih mera zaštite dešavaju povrede radnika, a zdravstveno stanje u velikom broju slučajeva nije na zadovoljavajućem nivou.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Više u Zaštita na radu

Jedan komentar na “Bezbednost i zdravlje na radu bageriste na rotornom baveru u RB Kolubara”

blazoyu says:

Žalosno – na ovo malo teksta, dva puta “baver” (izuzimajući naslov na prethodnoj stranici, zbog koga sam i kliknuo na tekst, da vidim o kakvom se “čudu tehnike radi” i koji bi se mogao i “provući” kao “marketinški trik” ) i jednom “urećaji”.

Uz dužno poštovanje, ne uliva mi ovaj tekst poverenje da je iole vredan čitanja.

Komentari