Odlomak

NAČELA UREDNOG KNJIGOVODSTVA

Načela urednog knjigovodstva su pravila koja treba poštovati pri vođenju knjiga, inventarisanju i sastavljanju inventara i finansijskih izveštaja, da bi oni mogli ispuniti poverene zadatke.

Cilj načela urednog knjigovodstva je da se obezbede kvalitetni podaci, radi dobijanja svrsishodnih finansijskih izveštaja koj pružaju fer sliku ofinansijskom položaju preduzeća.

Postoje tri grupe načela urednog knjigovodstva:

1. Načela urednog inventarisanja:

a. Načelo pojedinačog obuhvatanja i procenjivanja
b. Načelo potpunosti
c. Načelo istinitosti
d. Načelo uzimanja u obzir ekonomske svojine
e. Načelo tačnog označavanja
f. Načelo mogućnosti naknadne kontrole

2. Načela urednog knjigovodstva u užem smislu:

a. Materijalna
b. Formalna urednost

3. Načela urednog bilansiranja:

a. Načelo jasnosti
b. Načelo istinitosti
c. Načelo bilansnog identiteta
d. Načelo opreznosti
e. Načelo realizacije
f. Načelo impariteta
g. Načelo kontinuiteta
h. Načelo merodavnosti
i. Načelo stalnosti (going cocnern princip)
j. Načelo pojedinačnog vrednovanja
k. Načelo razgraničenja prema predmetu i vremenu (načelo uzročnosti)

Sve tri grupe načela su jednako važne, jer bez kvalitetnog inventarisanja i bez kvalitetnog vođenja knjiga i finansijskih izveštaja, nema kvalitetnog finansijskog izveštavanja i kvalitetnog računovodstva.

 

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese