Odlomak

1.Uvod

Eclipse je programsko okruženje (engl. software framework) otvorenog koda, nezavisno je od operativnog sistema, pa je bazirana na programskom jeziku Java. Namjena Eclipse-a je pomoć pri izradi složenih aplikacija kako ih još nazivaju “rich-client aplikacijama” kao suprotnost web aplikacijama. Eclipse pruža proširivu razvojnu platformu dizajniranu za razvoj integriranih razvojnih okruženja IDE(engl. Integrated development environment), raznih alata, aplikacijskih okruženja (engl. Aplication framewroks), te bilo kakvih RCP aplikacija. Eclipse Software Development Kit (SDK) je kombinacija nekoliko Eclipse projekata, uključujući Platform, Java Development Tools (JDT), i Plug-in Development Environment (PDE). Eclipse SDK je integrirano razvojno okruženje za razvoj Java aplikacija i izgradnju proizvoda baziranih na Eclipse Platformi. Ova platforma, nezavisna od proizvođača, sastoji se od jezgra (engl. core) i raznih dodataka (engl. Plugin). Jezgro pruža usluge za upravljanje dodacima, a dodaci pružaju stvarnu funkcionalnost.

Eclipse predstavlja pouzdanu tehnologiju, nad kojom svako može pridoneti svoj deo obogaćujući postojeće komponente ili dodajući novu funkcionalnost.

Eclipse platforma dolazi s dodacima koji olakšavaju Java razvoj, skup tih dodataka nalazi se u paketu
pod imenom Java Development Tools (JDT). JDT doprinosi s Java specifičnim ponašanjem u ovoj generičkoj platformi tako što dodaje Java specifične alate poput editor, prevoditelja i debugera i grafičko korisničko okruženje. JDT podržava proširivanje tako da ga korisnik u svakom trenutku može proširiti. JDT je samo jedan primer od raznih proširivih elemenata Eclipse platforme.

Plug-in Development Environment (PDE) tj. okruženje za razvoj dodataka, dolazi kao deo Eclipse SDK paketa, je skup alata dizajniranih da pomažu Eclipse programeru u razvoju, testiranju, ispitivanju, izgradnji izvršnih arhiva i isporuci Eclipse dodataka, fragmenata, mogućnosti(engl. features) i RCP aplikacija.

Iako je pisanje Eclipse dodataka dobro definisan proces, on može biti dosta složen. Proces pisanja dodataka svodi se na stvaranje i uređivanje manifest datoteke, pisanje Java izvornog koda, prevođenje izvornog Java koda u Java izvršni kod, testiranje dodatka i skladištenje dodatka u oblik pogodan za isporuku. PDE ovaj zadatak pojednostavljuje, tako da se integrira u radni prostor (engl. Workbench) dodajući razne alate Eclipse platformi.

2.Arhitektura Eclipse platforme
2.1.Elementi Eclipse arhitekture

Eclipse SDK (Software Developer Kit) sastoji se od komponenti koje su proizašla iz 3 Eclipse potprojekta: (Platform, JDT – Java Development Tools, i PDE – Plug-in Development Environment

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari