Odlomak

Mediji i medijska politika zavise od onoga ko im kontroliše prihode. U autokratskim društvima, moć nad medijima ima vlast, dok je u demokratskim društvima tu moć preuzelo tržište. Postoje kontroverze u vezi sa regulativnim okvirima koji definišu status ispostava globalnih medija i za njihove odnose sa političkim akterima, što ukazuje na prisustvo različitih interesa povezanih sa njihovim djelovanjem u BiH i regionu. Prof. Turčilo u svom radu „Mediji u raljama profita“ ističe: „Pitanje medijskog vlasništva i koncentracije tog vlasništva jedno je od ključnih pitanja savremenih medija, budući da je kontrola medija danas moguća (i vrši se) putem vlasničkih odnosa. Sloboda medija sve više je ugrožena ne samo direktnim pritiscima (koji dolaze iz političkih, ekonomskih i drugih krugova), već indirektnim pritiscima medijaskih vlasnika na novinare.“

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 8 stranica
  • Savremeni komunikacijski sistemi 2 Doc.dr. Mustafa Sefo
  • Školska godina: Doc.dr. Mustafa Sefo
  • Seminarski radovi, Skripte, Žurnalistika
  • Bosna i Hercegovina,  Sarajevo,  UNIVERZITET U SARAJEVU Fakultet političkih nauka  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Žurnalistika

Komentari