Odlomak

Teorijska Osnova
U prirodi su magnetne pojave prvi put uočene u okolini rude gvožđa magnetita, koja se ponaša kao stalni magnet. Magnetne pojave postoje i u okolini svakog naelektrisanja koje se kreće. Zato je za objašnjavanje osnovnih magnetnih pojava uzeta mala zamišljena strujna kontura nekog naelektrisanja u kretanju (slično kao probno naelektrisanje u elektrostatici).
Glavni parametar strujne konture (svake, pa i probne) je njen magnetni moment:

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari