Odlomak

Predgovor
Tekst sa nazivom ELEKTROSTATIKA je namenjen studentima Fakulteta
zaštite na radu u Nišu i trebalo bi da posluži kao pomoć pri proučavanju gradiva iz
oblasti teorije elektrostatičkog polja, i to prema programu predmeta Elektromagnetna
zračenja koji se u različitom obimu i sa različitim fondom časova izučava na smeru
Zaštita na radu i smeru Zaštita životne sredine. Dobrim delom tekst može da posluži
studentima smera Zaštita od požara za oblast koja je za njih od interesa, a to je statički
elektricitet kao uzrok požara. Studenti drugih fakulteta kao što su elektrotehnički,
prirodno-matematički ili tehnoški sigurno će u ovom tekstu naći nešto što do sada nisu
znali.
Kako se radi o izvodima iz predavanja i vežbi, osnovna ideja je bila da jedna
lekcija (ne i jedan čas predavanja) bude jedna stranica, a to nije bio lak zadatak.
Određena skraćenja dokaza, ograničen broj rešenih primera, mali broj zadataka za
samostalno rešavanje i obim teksta pokazuju da je cilj autora bio da studentima pruži
neophodnu literaturu prilagođenu savremenim metodama učenja. Istovremeno to znači
da je ovaj isti tekst dostupan svima koji koriste računarsku mrežu Fakulteta zaštite na
radu.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Elektrotehnika

Više u Skripte

Više u Zaštita životne sredine

Komentari