Odlomak

Dominantni sadržaj finansijske djelatnosti države čine finansijsko pravni odnosi. Finansijsko-pravni odnosi su društveni odnosi koji su vezani za prikupljanje javnih prihoda, njihovo raspoređivanje i trošenje radi zadovoljenja javnih potreba, koji su regulisani javnim propisima. Predmet tog odnosa jeste novac, subjekti su, najprije država s jedne strane, i fizička i pravna lica s druge. Po pravnoj prirodi takav odnos je trovalentan: dužnički odnos poreskog obveznika prema državi; fiskalni odnos koji proističe iz ovlašćenja države da uvodi poreze i upravno-pravni odnos koji se zasniva u postupku rješavanja poreskih stvari.
Nastanak, trajanje i prestanak finansijsko-pravnog odnosa
Nastanak, trajanje i prestanak finansijsko-pravnog odnosa uvrđeni su opštim pravnim aktima nadležnih državnih organa-izvorima finansijskog prava. Takvi akti su Ustav, zakoni, budžeti, odluke, uredbe. Finansijsko-pravni obuhvata dvije vrste odnosa:
-Fiskalne odnose
-Odnosi u vezi sa trošenjem fiskalnih sredstava
Fiskalni odnosi čine ustavna i zakonska ovlašćenja države, po osnovu kojih ona obezbjeđuje sredstva za zadovoljenje svojih potreba. Propisivanjem poreza, taksa, carina, doprinosa i drugih oblika obaveznih davanja, država uspostavlja fiskalni odnos sa obveznikom davanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese