Odlomak

FOTISINTEZA JE PROCES U KOME VIŠE BILJKE, ALGE I NEKE BAKTERIJE IZ
VODE I UGLJENDIOKSIDA, UZ POMOĆ SUNČEVE ENERGIJE, GRADE
ORGANSKA JEDINJENJA BOGATA ENERGIJOM
Transformacija energije: svetlosna → električna → hemijska (energija
makroenergetskih jedinjenja) ⇒ sinteza organskih materija.
Definicije:
1. – redukciona karboksilacija
organske materije uz učešće svetlosti i
hlorofila:
Fotosinteza je redoks proces → CO2
HEMIJSKA ENERGIJA HEMIJSKA ENERGIJA + CO2 → ORG. MAT. (ŠEĆER)
ŠEĆER NAPUŠTA LIST
CO2 ULAZI U LIST
PREKO STOMA
SVETLOST Fotosinteza je redoks proces → CO2
(osnovni supstrat) se redukuje do (CH2O)n
Da bi se izvršila redukcija mora da
postoji donor elektrona, pa se fotosinteza može
nazvati i
2. – oksidoredukcioni proces
Kod eukariota donor elektrona, odnosno H
za redukciju CO2 je H2O; kod zelenih
sumpornih bakterija donor elektrona je H2S.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 86 stranica
  • Fiziologija biljaka M.Borisev
  • Školska godina: M.Borisev
  • Skripte, Filozofija
  • Srbija,  Novi Sad,  UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU – Tehnološki fakultet  

Više u Filozofija

Više u Skripte

Komentari