Odlomak

Pravilna organizacija saobraćaja u gradu omogućava neometano odvijanje svih gradskih aktivnosti. Ulična mreža, javni gradski i putnički prevoz, stacionarni saobraćaj, kretanja i drugo, predstavljaju podsisteme ukupnog saobraćajnog sistema. Utvrđivanje stanja nekog sistema i njegova promjena u proteklom periodu omogućava predviđanje njegovog ponašanja u budućnosti.

U cilju izrade saobraćajne studije grada Brindizija formirana je informaciona osnova za koju su prikupljeni podaci o društveno-ekonomskim i prostornim karakteristikama grada, podaci o saobraćajnim tokovima, kao i ostali podaci neophodni za rad.

Naredna faza u izradi studije je analiza postojećeg stanja saobraćajnog sistema. U ovoj fazi vrši se analiza nezavisnih pokazatelja, kao što su namjena površina, socio-ekonomske karakteristike, saobraćajna istraživanja i analiza kretanja. Kao rezultat analize stanja izvršena je ocjena postojećeg stanja, kao i prijedlog mjera intervencija.

Sljedeći korak u izradi saobraćajne studije je definisanje parametara budućeg transportnog sistema i prognoza budućih transportnih potreba. Kao izlaz iz ove faze dobijen je niz alternativnih rješenja koje je neophodno razraditi i izvršiti izbor optimalnih varijanti, kao i vrednovanje uz primjenu višekriterijumske analize.

U posljednjoj fazi godišnjeg zadatka odabrana varijanta sistema saobraćaja verifikuje se i prezentuje u vidu saobraćajnog plana koji obuhvata sve pokazatelje i elemente neophodne za prognozu i samu primjenu saobraćajne studije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Saobraćaj

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese