Odlomak

Subjektivna prava

  • instrumenti ostvarivanja individualnih (materijalnih i moralnih) potreba i interesa pravnih subjekata
  • instrumenti ostvarivanja pravnog poretka

Subjektivno pravo – ovlašćenje pravnog subjekta

  • da se na određeni način ponaša
  • da slobodno preduzima određene radnje, da se uzdrži od preduzimanja radnji

 

 

 

Sadržina subjektivnih prava
(društveno određena i promenljiva kategorija – npr. pravo svojine, roditeljsko pravo…)

Klasifikacija subjektivnih prava

  • javna – privatna
  • apsolutna – relativna

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese