Odlomak

Općenito se hidrologija može definirati na dva načina: 1. Hidrologija je znanost koja se bavi vodama iznad, na i ispod Zemljine površine; pojavljivanjem, otjecanjem i raspodjelom vode u vremenu i prostoru; biološkim, kemijskim i fizičkim svojstvima vode i djelovanjem vode na okoliš, uključujući i utjecaj na živa bića. 2. Hidrologija je znanost koja se bavi procesima upravljanja, mijenjanja i nadopunjavanja vodnih zaliha na Zemljinoj površini i tretira različite faze u hidrološkome ciklusu. Ako se izuzmu biološke i kemijske osobine vode, može se postaviti definicija hidrologije u užem smislu: hidrologija je znanost koja proučava pojave vode na Zemlji i zakone njezina stalnoga kruženja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari