Odlomak

Tema rada je marketing miks usluga na primeru „Hypo-Alpe-Adria“ banke sa predlozima za poboljšanje.
Cilj rada je da se predstave instrumenti marketing miksa na primeru „Hypo-Alpe-Adria“ banke, kako bi se na osnovu toga mogli dati mogući predlozi za poboljšanje kvaliteta usluga u bankama.
Zadatak rada je da se, najpre, teorijski prikažu instrumenti marketing miksa usluga, a nakon toga i praktično, na primeru „Hypo-Alpe-Adria“ banke.
Značaj rada se ogleda u tome što će se, na osnovu prikazanih instrumenata marketing miksa na primeru „Hypo-Alpe-Adria“ banke, moći dati mogući predlozi za poboljšanje kvaliteta usluga i marketing miksa „Hypo-Alpe-Adria“ banke i banaka uopšte.
Rad će se sastojati iz tri dela.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Skripte

Komentari