Odlomak

Uvod
Kinologija podrazumeva svu problematiku i sve delatnosti vezane za pse: od porekla rase i pripitomljavanja, preko uzgoja, selekcije, obuke, rada, psihofizičkih svojstava psa, od zaštite, razonode sa psima i organizacionih formi do udruživanja ljubitelja pasa. Deo kinologije koji se bavi lovačkim psima naziva se lovačka kinologija. Kinologija je nauka o psima i proučava evoluciju pasa, nastanak rasa i njihove karakteristike, ponašanje i obuku pasa, uzgoj, selekciju i zdravstvenu zaštitu pasa. Kinologija je naučna disciplina koja se bavi proučavanjem nastanka pasa, sve od njihovog divljeg oblika, domestifikacije – pripitomljavanja, razvoja pasa, rasne podele, uzgoja, zaštite od bolesti, obuke, smeštaja, pravilne ishrane i njihove upotrebe, bilo za lov, kao pomagač, ili za neke druge aktivnosti (pronalaženja opojnih droga, pružanje pomoći slepim i slepovidim ljudima), itd. Sam termin kinologija je kovanica od dve grčke reči κύων (gen. κύνος), kyn, “pas“ i reči λόγος, logos, “znanje”, “nauka”. Kinologija je nauka o psima i njihovim rasnim odlikama. Ne postoje apsolutno sigurni podaci o nastanku i razvitku psa, najzastupljenija teorija je da pas pripada porodici životinja – pasa Canidae G.Fischer de Waldheim,1817, koje love u čoporu. Prema Čarlsu Darvinu pas se razvio iz nekoliko vrsta pripadnika porodice pasa, verovatno od vuka, kojota i šakala. Austrijanac Konrad Lorenc, dobitnik Nobelove nagrade, poznati zoolog, modifikovao je ovu teoriju i smatra da su se neke vrste pasa razvile od vuka, a da je većina nastala od zlatnog šakala. Posle koriguje sopstvenu teoriju tvrdeći da su psi potomci azijatske vrste vuka. Danas među naučnicima preovlađuje mišljenje da je pas nastao pripitomljavanjem vuka, a do ovog zaključka su došli zahvaljujući analizi građe zuba. Pas i vuk imaju istovetnu građu zuba. Danas je domaći pas poznat pod nazivom Canis familiaris Linnaeus,1758 (sinonimi:Canis familiaris Linnaeus,1758; Canis familiarus domesticus Linnaeus,1758). Najstariji prihvaćeni dokazi o prvim pripitomljenim psima su arheološki nalazi u Nemačkoj, a to su kosti pasa stare 14.000 godina. Naučnici smatraju da su se prvi psi pojavili na srednjem istoku pre oko 12.000 godina.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Kinologija Dr Goran Stevanovic
  • Školska godina: Dr Goran Stevanovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Veterina
  • Srbija,  Prokuplje,  Visoka poljoprivredno prehrambena škola strukovnih studija u Prokuplju  

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Više u Veterina

Komentari

Click to access the login or register cheese