Odlomak

IT –terminologija
• IT- skup metoda i sredstava iz oblasti računarstva i TK(ICT) koji pomažu u
prikupljanju, čuvanju, obradi i prenosu informacija.
f ICT – Information Communication Technologies
f TK – Telecommunications
• IS- Informacioni sistem
Sistem mu kome se veze između objekata i veze sistema sa okolinom
ostvaruje razmenom informacija.
• DBMS – je s/w sistema za čuvanje i korišćenje podataka, uz logičku i fizičku
nezavisnost programa od podataka, i jednostavan jezik pristupa BP.
f DBMS (SUBP) – Data Base Management System
f s/w – Software
f BP (DB-Database) – Baza Podataka je skup međusobno povezanih podataka, sa
minimumom redundanse, koje zajednički koriste svi procesi obrade (Aplikacije) u
sistemu.
f DBMS != BP

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Informacione tehnologije

Više u Skripte

Komentari