Odlomak

Ishrana koza, troškovi gajenja koza
Poznavati ukupne troškove svakog biznisa postalo je popularno u zadnjih 5 do 10 godina da bi kompanije mogle da se orjentišu u svom konkuretnom okruženju. Mnoge kompanije su se čak prebacile na jeftinije kompjutere, da bi snizile troškove, našlo se da su cene koštanja softvera i hardvera 1/4 do 1/5 ukupne cene troškova. Ovde ćemo navesti kako možete da procenite ukupne troškove gajenja koza. Ovako možete tačno da ustanovite koliki je vaš profit i da li se vaš profit uvećava.
Ovo je takođe korisno da vidite koliko novca gubite i da li se vaši troškovi mogu smanjiti ili preći na profitabilan biznis. Procenite da li je profitabilnije gajiti koze ili neku drugu stoku.
Ako pravilno postavite i sistematizujete glavne troškove dobićete jasnu sliku o profitabilnosti vašeg biznisa.
Glavni troškovi
• Troškovi nabavke koze
• Troškovi nabavke hrane
• Troškovi zemljišta ispaše
• Troškovi objekta za koze
• Troškovi veterinarske brige
• Troškovi vašeg rada
• Troškovi transporta
• Troškovi administracije
• Razni Troškovi
Odredite koje troškove možete najlakše da snizite Napravite akcioni plan da smanjite sveukupne troškove Nakon izvesnog perioda pregledajte ponovo vaše troškove i vidite ima li progresa.
Razmotrite podrobno troškove u svakoj kategoriji
Cena nabavke koze
Cena koze. Primer:
Ukupna cena nabavke koza mora tačno da se odredi.
Primer 1:
Planirate da kupitae kozu za 1000 $, očekujete da je držite 5 godina, a zatim procenjujete da je možete prodati za 400 $ na kraju tih 5 godina. Oduzmete 400 od 1000, ostaje vam 600. Ovo podeljeno na 5 godina iznosi 120 $ troska za godinu dana.

Primer 2:
Ako verujete da kozu možete kupiti za 1000$ i prodati je sledeće godine po istoj ceni (za 1000 $), nakon što se ojarila, znači da ne biste uopšte imali troška za tu godinu.
Cena Jarca
• Cena održavanja vašeg jarca. Ovo se izračunava isto kao za kozu.
• Cena iznajmljenog jarca.
Cena ishrane koze
(za godinu dana)
• Seno
• Žitarice
• Minerali
• Vitamini

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Agronomija

Više u Skripte

Komentari