Odlomak

  1. PODELA DEF KRIMINOLOGIJE PO OBIMU; PODELA PREMA ZNACENJU: SPORENJA

Kriminologija se shvata kao zajednicki naziv za vise disciplina. Unutar ove koncepcije Gasin razlikuje 3 orijentacije:

  • najsiru, predstavnik Feri, po kojoj je kriminologija genusni pojam za sve krivicne nauke.
  • pripadnici austrijske enciklopedijske skole zastupaju misljenje da medju krivicnim naukama postoje samo dve: krivicno pravo koje se bavi normativnom i kriminologija koja proucava realnu stranu zlocina.
  • klasicna americka skola” zastupala je sire stanoviste. Po njima, kriminologija je zajednicki naziv za 3 discipline: sociologiju krivicnog prava (bavi se uslovima pod kojim se krivicno pravo razvija), kriminalnu etiologiju (izucava uzroke zlocina) i penologiju (bavi se kontrolom zlocina).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 63 stranica
  • Pravo Milena Radovic
  • Školska godina: Milena Radovic
  • Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari