Odlomak

Glava XVI – KD PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
u posebnom dijelu KZ RS na prvom mjestu su sistematiz. KD protiv života i tijela.
ovo zbog toga što su život i tijelo najvažnije ljudske i društvene vrijednosti.
iz naziva ove Glave proizilazi da je objekt zaštite ovih KD određen kao: a) život (ili pravo na život) i b) tjelesni integritet (fizička i psihička konstitucija čovjeka).
KD PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
Ubistvo,
Teško ubistvo,
Ubistvo na mah,
Ubistvo djeteta pri porođaju,
Nehatno lišenje života,
Navođenje na samoubistvo i pomaganje u samoubistvu,
Protivpravni prekid trudnoće,
KD PROTIV ŽIVOTA I TIJELA
Laka tjelesna povreda,
Teška tjelesna povreda,
Učestvovanje u tuči,
Ugrožavanje opasnim oruđem pri tuči ili svađi,
Izlaganje opasnosti,
Napuštanje nemoćnog lica,
Nepružanje pomoći.
Zaštita života i tijela
krivičnopravna zaštita prava na život i tjelesni integritet – najznačajniji segment krivičnopravne zaštite u svim savremenim krivičnim zakonodavstvima.
to je razumljivo ako se ima u vidu da pravo na život i tjelesni integritet predstavlja fundamentalno i primarno ljudsko pravo na kojem se temelje i iz kojeg se izvode sva ostala čovjekova prava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari