Odlomak

Okolina kako ju definiše Buble (2006) označava ukupnost činioca koji utiču na poslovanje preduzeća, a koje menadžment mora respektovati prilikom donošenja odluka. Ona neprekidno stvara, kako nove prilike, tako i nove opasnosti za preduzeće
Autor na istom mjestu ističe kako preduzeće može na dva načina reagovati na uticaje koji dolaze iz njegove okoline:
“strateškim odgovorom”- odnosno mogućnošću vodstva preduzeća da izabere odgovarajuću strategiju i
“organizacijskom promjenom”- odnosno preoblikovanjem već postojeće i oblikovanjem nove organizacijske structure.

No votes yet.
Please wait…
Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 37 stranica
  • Krizni menadžment Vedran Šupuković
  • Školska godina: 2022
  • Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  APEIRON - Fakultet poslovne ekonomije  

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese