Odlomak

1.    UVOD

Globalizacija je proces koji utječe na sve aspekte života neke države. Njen se utjecaj očituje u nestajanju granica među državama, kako u gospodarskoj razmjeni, tako i u makroekonomskom području državne politike. U ovom će se radu tako dati definicija makroekonomske politike i njeni osnovni instrumenti, te pojasniti makroekonomska politika Republike Hrvatske, kroz povijest do današnjosti, s usmjeravanjem ka Europskoj uniji.

 

 
1.1.    PROBLEM I PREDMET ISTRAŽIVANJA

Temeljni problem istraživanja jest makroekonomska politika Republike Hrvatske. Taj problem istraživanja zahtijeva analizu i istraživanje pojma makroekonomske politike, njenih ciljeva, instrumenata, povijesti monetarne politike Republike Hrvatske i njenom sadašnjem kretanju. Objekt istraživanja ovog rada jest upravo pojam makroekonomske politike Republike Hrvatske. Prema navedenom problemu istraživanja moguće je postaviti osnovnu radnu hipotezu: analizom navedenih objekata istraživanja i rezultatom koji proizlazi iz istraživanja problema, bit će moguće donijeti zaključak o važnosti makroekonomske politike u funkcioniranju države.

 

 

 
1.2.    SVRHA I CILJEVI ISTRAŽIVANJA

Svrha i ciljevi ovog istraživačkog rada su povezani s postavljenim problemom i predmetom istraživanja. Svrha ovog rada je istraživanje i analiza pojma makroekonomske politike Republike Hrvatske, i uz njega vezanih definicija makroekonomske politike i njenih ciljeva.

Cilj ovog rada jest dati znanstveno utemeljene odgovore na pitanja vezana za problem i predmet istraživanja, kao što su:

  •     Što je makroekonomska politika,
  •     Koji su ciljevi makroekonomske politike,
  •     Koji su instrumenti makroekonomske politike
  •     Koja su razdoblja povijesti makroekonomske politike u Republici Hrvatskoj,
  •     Kakva je makroekonomska politika Republike Hrvatske u novije doba.

 

 

 
1.3.    ZNANSTVENE METODE

Osobine istraživane problematike, te svrha i ciljevi ovog istraživanja zahtijevaju uporabu slijedećih znanstvenih metoda: metode analize i sinteze, metoda promatranja, statističke metode, metode indukcije i dedukcije, generalizacije i specijalizacije, apstrakcije i konkretizacije, metoda kompilacije, te metoda deskripcije, odnosno teorije sustava.

 

 
1.4.    STRUKTURA RADA

Rezultati istraživanja ovog rada pod naslovom MAKROEKONOMSKA POLITIKA REPUBLIKE HRVATSKE sadržani su su u pet velikih cjelina koje se granaju na više manjih cjelina.

Prva cjelina, UVOD, sastoji se od problema i predmeta istraživanja, svrha i ciljevi istraživanja, znanstvenih metoda i strukture rada. Druga cjelina, MAKROEKONOMSKA POLITIKA sastoji se od četiri manje cjeline: DEFINIRANJE MAKROEKONOMIJE, DEFINIRANJE MAKROEKONOMSKE POLITIKE, CILJEVI MAKROEKONOMSKE POLITIKE i INSTRUMENTI  MAKROEKONOMSKE POLITIKE. Te cjeline daju objašnjenje pojmova vezanih za makroekonomsku politiku općenito. Treća cjelina, MAKROEKONOMSKA POLITIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ, podijeljena je na četiri podcjeline koje pobliže definiraju temu rada, a slijede:  PREDTRANZICIJSKO RAZDOBLJE , GOSPODARSKI RAST 1990. – 1997.,  MAKROEKONOMSKA KRETANJA OD 1998. DO 2005. GODINE i MAKROEKONOMSKA KRETANJA OD 2006. DO 2012. GODINE . Te cjeline objašnjavaju nastanak i razvoj makroekonomske politike u Republici Hrvatskoj. Peta cjelina, PREDVIĐANJE MAKROEKONOMSKIH KRETANJA REPUBLIKE HRVATSKE, sastoji se od svije manje cjeline, ANALIZA TRENUTNOG STANJA MAKROEKONOMSKIH KRETANJA i PREDVIĐANJE MAKROEKONOMSKIH KRETANJA ZA 2014. I 2015. GODINU, a pšrikazuje nedavna kretanja makroekonomske politike te predviđanja za budućnost, s obzirom na ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju. Posljednja cjelina, ZAKLJUČAK, donosi najvažnije zaključke autora bazirane na istraživanju i analizi predmeta i objekata istraživanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Ekonomija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese