Odlomak

1. UVOD

Banke kao finansijske institucije do skoro nisu koristile marketing u svom poslovanju. Razlog tome jeste taj što nisu imali ni potrebe da koriste marketinške alate.

Vremenom raste broj banaka i samim tim sve je teže zadržati postojeće klijente, a nove sve teže pridobiti. Potrebe klijenata su sve veće, a sve ih je teže i uočiti, kao i zadovoljiti. Dosadašnji način pružanja bankarskih usluga postaje neprihvatljiv jer se promjenom i razvojem informacionih tehnologija očekuje brže i jednostavnije pružanje usluga.

Marketing kao poslovna koncepcija treba da pomogne u aktivnostima banke na:
1. pribavljanju finansijskih sredstava i
2. u njihovom plasiranju.

Dvjema osnovnim i drugim aktivnostima koje obavlja bankarska organizacija rješava značajne finansijske probleme korisnika svojih usluga koji čine polaznu osnovu za marketing programi kombinaciju instrumenata marketinga.

Doprinos efikasnom rješavanju finansijskih problema svojih klijenata uz pozitivne rezultate poslovanja je kriterij marketing orijentacije bankarske organizacije. Program marketing aktivnosti je fokusiran na ulogu pojedinih instrumenata marketinga-bankarskih usluga:

1. cijene usluge
2. kanala prodaje usluge
3. promociju aktivnosti banke i
4. njene slike kod korisnika bankarskih usluga (postojećih i potencijalnih).

Aktivnost banaka se obavlja na finansijskom tržištu. Na tržištu novca se obavljaju aktivnosti davanja i uzimanja krakoročnih kredita, hartija od vrijednosti i sl. Na deviznom tržištu se obavlja kupovina i prodaja deviza. Na tržištu kapitala obavlja se kupovina i prodaja dugoročnih novčanih sredstava-kapitala i hartija od vrijednosti (obveznice, hartije od vrijednosti i sl.).

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 46 stranica
  • Ekonomija -
  • Školska godina: -
  • Diplomski radovi, Skripte, Ekonomija
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  UNIVERZITET U BANJA LUCI Ekonomski fakultet   BANJA LUKA

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese