Odlomak

Marketing u gradjevinarstvu – Marketing sistemi

UVOD
Marketing istraživanja obuhvataju sva istraživanja, bilo da su naložena radirešavanja specifičnih problema u poslovanju kompanije, ili su sastavni deo uobičajenogprocesa praćenja zbivanja u internoj i eksternoj okolini i na tržištu kompanije. Stoga jeopravdano svrstati u područje marketing analizu marketing okoline, tržišta i potrošača,istraživanje marketing kategorija, istraživanja radi merenja atraktivnosti tržišta,segmentacie i izbora ciljnog tržišta, kao i poziciranje kompanijske ponude na izabranociljno tržište.
Da bi rezultati marketing istraživanja, definisani kao podatak ili informacija, bilipretočeni u saznanje, kompaniji stoji na raspolaganju marketing informacioni sistem,zato što podaci predstavljaju osnovu znanja o bilo kojoj pojavi ili problemu. Ali podaci uizvornom obliku ( tvz. Sirovi podaci ) ne ukazuju na mogućnost donošenja odlukevezane za problem za koji su dati podaci sakupljeni. Sređeni, analizirani i „ obrađeni„ podaci tvore inoformaciju. Takva informacija je kombinovani set podataka koji dajemogućnost određenih saznanja za donošenje marketing odluke za postojeći problem iadekvatno upravljanje marketingom.

MARKETING ISTRAŽIVANJE
Marketing istraživači obavljaju marketing istraživanja. Rezultat marketingistraživanja jesu informacije koje su prikupljene u procesu istraživanja na osnovudefinisanog problema i u skladu sa izabranim tehnikama i metodama istraživanja.Ponekad je potrebno ponuditi „gotove“ informacije o definisanom problemu, štoomogućavaju banka podataka i banka modela u informacijskim podsistemima marketinginformacionog sistema. One pomažu dobijanju više saznanja o definisanom problemu izviše različitih podataka ili istih podataka iz različitih izvora,a slabije komparativnosti. Nataj način je put do rešenog problema kraći, jer se gotovom informacijom sugerišealternativni pravac za rešavanje problema.
Međutim, marketing istraživače ne treba „opteretiti“ odgovornošću za ishodprocesa odlučivanja, odnosno odgovornošću za rešavanje problema.Od njih ne zavisikarakter marketing odluke,jer većinu marketing odluka donese menadžeri kompanije na osnovu ponuđenih alternativa od strane marketing analitičara. Ali, od marketingistraživača značajno zavisi input informacija koje su baza za predviđanje od stranemarketing analitičara. Vezano s tim, proces marketing analize je efikasan, blagovremeni uspešan koliko je efikasno, blagovremeno i uspešno sproveden proces marketingistraživanja.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari