Odlomak

Međunarodne organizacije su danas organi javne vlasti i deo okvira globalnog upravljanja, i moraju snositi odgovornost za svoje postupke, posebno u
modernom kontekstu insistiranja na odgovornosti i poštovanju ljudskih prava. Upravo je pokazatelj visokog nivoa svesti o potrebi regulisanja odgovornosti
međunarodnih organizacija rad Komisije Ujedinjenih nacija za međunarodno pravo, koji je rezultirao korpusom sekundarnih pravila za utvrđivanje
međunarodne odgovornosti međunarodnih organizacija, odn. značajan pokušaj stvaranja pravnog okvira za ostvarivanje odgovornosti međunarodnih
organizacija za međunarodne protivpravne akte, kao najdirektnije povrede pravila međunarodnog prava.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 406 stranica
  • Međunarodno javno pravo -
  • Školska godina: -
  • Naučni radovi, Skripte, Pravo
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Pravni fakultet  

Više u Naučni radovi

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari