Odlomak

U srednjem veku termin ius gentium se koristi za obeležavanje tada nastajućeg novog međunarodnog prava. Osnovna i najčešća odredba međunarodnog jeste da je to pravo kojim su uređeni odnosi između država. Njime se uspostavljaju uzajamna prava i obaveze država Međunarodnim pravom se uređuju ne samo odnosi između država već i odnosi unutar države, kada zato postoji međunarodni interes. MJP uređuje odnose, prava i obaveze između država, međunarodnih organizacija i pojedinaca.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pravo

Više u Skripte

Komentari