Odlomak

Menadžment je u velikoj meri doprineo ostvarenju rezultata u domenu privrednog razvoja, ekonomske efikasnosti i konkurentnosti u Aziji. Ovo u prvi plan stavlja značaj originalnih menadžerskih pristupa, razvoja novih metoda menadžmenta i menadžerske prakse u Japanu, Narodnoj Republici Kini i Indiji. U međunarodnom biznisu je često isticano japansko privredno “čudo“ a u novijem periodu kineski ekonomski bum i indijsko “čudo“. Ovo je odraz uspešnih razvojnih strategija na nivou privrede i psolovnih strategija preduzeća, koje su inkorporirale njihovu uspešnu međunarodnu orijentaciju.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 37 stranica
  • Međunarodni menadžment Prof. dr Vesna Milićević
  • Školska godina: Prof. dr Vesna Milićević
  • Seminarski radovi, Skripte, Menadžment
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet organizacionih nauka  

Više u Menadžment

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari