Odlomak

  • Dakle, klinička psihologija je grana primenjene psihologije koja se bavi prvenstveno problemima mentalnog zdravlja i odstupanjima od zdravlja koja naginju mentalnoj patologiji.
  • Ovom problemu klinička psihologija do sada je prilazila na tri načina: sa stanovišta dijagnostike, terapije i prevencije (Berger & Mitić, 2007).

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 39 stranica
  • Mentalno Zdravlje Vesna Petrović
  • Školska godina: Vesna Petrović
  • Skripte, Psihologija
  • Srbija,  Novi Sad,  '--- NOVI SAD ---   Dr. Lazar Vrkatić

Više u Psihologija

Više u Skripte

Komentari