Odlomak

Učenje je menjanje jedinke. Učenje je relativno trajna promena ponašanja, koja je uslovljena prethodnom aktivnošću pojedinca. Učenje je neophodno svakoj osobi, jer se tek učenjem postaje socijalno biće. Celokupna kultura i umetnost čovečanstva stvoreni su zahvaljujući i procesu učenja. Pomoću učenja je svaka generacija mogla da koristi iskustva predhodnih generacija, ali i da doprinese razvoju nauke, umetnosti i materijalnih dobara.
Većina čovekovih osobina su stečene učenjem.

Rating: 4.0/5. From 1 vote.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 9 stranica
  • Pedagoška psihologija Prof. dr Dušanka Lazarević
  • Školska godina: Prof. dr Dušanka Lazarević
  • Seminarski radovi, Skripte, Pedagogija, Psihologija
  • Srbija,  Beograd,  UNIVERZITET U BEOGRADU - Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja  

Više u Pedagogija

Više u Psihologija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari