Odlomak

Nauka i tehnologija su oblasti koje su ugrađene u temelj svakog savremenog društva i razvoj i prosperitet svake ljudske zajednice počiva upravo na njima. Naučno-tehnička dostignuća prožimaju sve aspekte ljudskog života, posebno danas u eri globalizacije i sve bržeg tehnološkog napretka. Potpuno je jasno da nauka, tehnološki razvoj i inovacije imaju ulogu najvažnijeg generatora ekonomskog razvoja.Naučno- tehnološki razvoj je danas fokusiran ka što bržem uključivanju u Evropsku istraživačku oblast i regionalne istraživačke mreže i asocijacije. Najveći dio domaćih naučno-istraživačkih aktivnosti se odvija na naučno-istraživačkim institutima i visoko-školskim institucijama. Ključnu ulogu u ovoj oblasti ima resorno tijelo u Vladi– Ministarstvo nauke i tehnologije.

 

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 7 stranica
  • Razvoj tehnologije prof. Janko Radulović
  • Školska godina: prof. Janko Radulović
  • Seminarski radovi, Skripte, Pravo
  • Crna Gora,  Podgorica,  MEDITERAN UNIVERZITET - Pravni fakultet u Podgorici  

Više u Pravo

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari