Odlomak

Kod mnogih keramičkih proizvoda, a naročito kod predmeta fine keramike, postoje tri osnovna elementa koja svojim skladom uslovljavaju vrednost predmeta i estetski utisak koji oni ostavljaju. To su materijal, oblik i obrada površine. Ovo poslednje nazivamo “dekorom”.
Od pomenuta tri elementa, materijal je uslovljen izborom i besprekorno tehnički pripremljenom masom. Oblik nastaje na osnovu namene predmeta i nastaje oblikovanjem keramičkog materijala. Postoje mnogobrojne mogućnosti da se predmet od gline, ulepšavanjem površine načini ukusnijim, prijatnim za oko, a samim tim dobija i veću vrednost.
Ukrašavanje površine korišćenjem boja,kojih ima u velikom broju i veoma su raznovrsne, stoje u keramici na raspolaganju. U zavisnosti od toga gde se boje pojavljuju tj. u kojoj fazi izrade se nanose, razlikuju se sledeće tehnike(načini rada):
• Ukrašavanje sirovih predmeta: korišćenjem obojenih masa, engobama(polevkama) i slikanje šlikerom
• Ukrašavanje pečenih (ali neglaziranih) predmeta:podglazurnim bojama, bojenim glazurama
• Ukrašavanje glaziranih predmeta:nadglazurnim bojama, plemenitim metalima i listerima[1].
Kada je reč o bojenim dekorativnim sredstvima u keramici, treba praviti razliku između sirovina za boje i bojitelja čiji je sastav složeniji.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 30 stranica
  • Neorganska hemijska tehnologija prof. Leposava Filipovic Petrovic
  • Školska godina: prof. Leposava Filipovic Petrovic
  • Seminarski radovi, Skripte, Hemija
  • Srbija,  Šabac,  Visoka tehnološka škola strukovnih studija u Šabcu  

Više u Hemija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese