Odlomak

Savremeno društvo odlikuje se brojnim promenama, među kojima se s pravom mogu izdvojiti dostignuća savremenih medija. U veoma kratkom vremenskom periodu novi mediji, kao jedna od značajnijih civilizacijskih tekovina savremenog doba, postali su sastavni i neizostavni deo života modernog čoveka i u bitnoj meri promenili njegov životni stil. Intenzivan i brzi razvoj nauke i tehnologije stvorio je povoljne uslove za razvoj informaciono-komunikacionih potencijala čovečanstva. Smatra se da je permanentna izloženost medijima i medijskim porukama danas izuzetno velika, da mediji utiču na procese socijalizacije, vaspitanja, učenja i sticanja znanja. Mediji, naime, omogućavaju da se veoma brzo i efikasno šire raznovrsni sadržaji: naučni, politički, kulturni, umetnički, zabavni, što nesumnjivo utiče na promene u shvatanjima i pogledu na svet.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Pedagogija

Više u Seminarski radovi

Više u Skripte

Komentari