Odlomak

U V O D
Svaki mašinski sistem je sastavljen od određenog broja delova, koji su skladno
povezani u celinu, pri čemu svaki deo obavlja tačno određenu ulogu. Na toj osnovi,
svaki mehanizam se može raščlaniti na mašinske delove, sklopove, grupe strojnih
delova i sklopova i elemente. Posmatran kao proizvod, određeni mašinski sklop treba
da obezbedi postizanje željenog kvaliteta mašinskog sistema. I druge faze životnog
ciklusa svakog mašinskog sistema su izuzetno važne za ostvarivanje zahtevanog
kvaliteta, ali nisu od presudnog značaja kao proces razvoja, projektovanja i sklapanja
mašinskih delova kome se posvećuje posebna pažnja prilikom navedenih postupaka
u konstruisanju mašinskih sistema i njihovih elemenata i delova.
Oblikovanje, kao početna faza konstruisanja, predstavlja intelektualni poduhvat
preduzet radi zadovoljavanja određenih potreba. Projektovanje, oblikovanje i
konstruisanje predstavljaju tehničke aktivnosti, prisutne u svim područjima ljudskog
života. Ovi poslovi su oslonjeni na otkrića i zakone nauke. Istovremeno, usmereni su
i na stvaranje uslova za primenu tih zakona na razvoj i izradu proizvoda.
Oblikovanje jeste kreativni proces čiji su nosioci kreativni timovi i kreativni
pojedinci. Kreativne aktivnosti pri oblikovanju prvenstveno su u službi otkrivanja i
razvijanja novih proizvoda. Sam pojam „konstruisanje“ u sebi sadrži i podrazumeva
sve one radnje neophodne da se neki proizvod (mašinski sklop) konačno oblikuje i
konstrukciono razradi do tog nivoa da su njegova tehnološka razrada i radionička
izrada apsolutno moguće i izvodljive.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Mašinstvo

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese