Odlomak

1. UVOD

„Okruženje (engl. Environment) je tzv. tvrda varijabla eksternog karaktera, koja s visokim stepenom intenziteta opredjeljuje tzv. meke varijable organizacionog konteksta: poslovnu strategiju i izabrani tehnološki sistem, te izbor organizacione strukture“. Slobodno možemo reći da upravo ova definicija najkraće i najbolje oslikava odnos i međusobni uticaj kompanije i njenog okruženja.

Slika našeg svijeta se ubrzano mijenja. Svjedoci smo nastajanja novog preduzetničkog društva temeljenog na informaciji kao najvažnijem dobru. Akcent privrednog razvoja izrazito je pomaknut prema djelatnostima koje se temelje na znanju, informacijama, visokim tehnologijama i uslugama. Preduzeća se suoĉavaju s naglim, neočekivanim i nepredvidivim promjenama okoline. Nove se potrebe rađaju svakodnevno, potražnja se širi i mijenja, tržišta postaju sve zahtjevnija i određenija, nastaju nove industrije i čitavi industrijski grozdovi.

Proces globalizacije svjetskog tržišta dovodi do stvaranja savremenih međunarodnih kompanija koje sve više proširuju geografsko područje svog djelovanja: ova činjenica pred menadžment postavlja zahtjev stalnog upoznavanja novog okruženja, razvijanje potrebnih znanja i vještina upravljanja u različitim okruţenjima, zatim razvijanja društvenih i diplomatskih odnosa kako bi osigurali uspješno funkcionisanje kompanije. Ove činjenice nas dovode do zaključka da strategija preduzeća mora biti usmjerena za opstanak u dugom roku, a bit uspješne strategije je u postizanju boljih rezultata od konkurencije. Biti konkurentan danas nije pitanje uspjeha, nego pitanje opstanka. Kako kompanija nije izoliran sistem, koji je sam sebi dovoljan, već djeluje kao podsistem cjelokupnog društvenog sistema, menadžment, u cilju postizanja konkurentnosti, a samim tim i opstanka u sve složenijem okruženju, mora: razumjeti prirodu okruženja u kojem posluje, prepoznati faktore i sile iz okruženja koje mogu uticati na poslovanje njihovih preduzeća, razumjeti ih, i reagirati na njih. Definisanjem prirode i zakonitosti okruženja preduzeća, do sada su se bavili mnogi autori, međutim, analizirajući sve aspekte okruženje u kojima preduzeća posluju, odnosno uzimajući u obzir činjenicu da je okruženje, kako interno tako i eksterno, „mehanizam“ koji se stalno mijenja i kreće, kao neminovnost se nameće potreba kontinuirane analize okruženja preduzeća kako bi isto opstalo.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

Više u Diplomski radovi

Više u Ekonomija

Više u Skripte

Komentari

Click to access the login or register cheese