Odlomak

Razvojem nauke, tehnike i tehnologije omogućena je proizvodnja velikog broja različitih opasnih materija. Pod pojmom opasnih materija podrazumijevaju se sve one materije koje imaju takve karakteristike da mogu izazvati posljedice štetne po zdravlje i okolinu. Do toga dolazi usljed neodgovornog rada, zatim usljed bilo kakve nezgode tokom proizvodnje, skladištenja, rukovanja ili transporta. Transport opasnih materija zauzima sve značajnije mjesto u strukturi ukupnog prevoza. Imajući u vidu svojstva ovih materija očigledno je da se njihovim prevozom povećava opšta opasnost, sa jedne strane zbog mogućnosti nastajanja saobraćajnih nezgoda, a sa druge strane zbog ograničenih mogućnosti prilagođavanja ambalaže i vozila kojima se prevoze opasne materije u cilju sprečavanja njihovog štetnog dejstva.

No votes yet.
Please wait…

Prijavi se

Detalji dokumenta

  • 79 stranica
  • Špedicija Dr Boro Dakić
  • Školska godina: Dr Boro Dakić
  • Diplomski/master radovi, Skripte, Saobraćaj
  • Bosna i Hercegovina,  Banja Luka,  Univerzitet za poslovni inženjering i menadžment u Banja Luci  

Više u Saobraćaj

Više u Skripte

Komentari